Liên Hệ Với Chúng Tôi

Call Us

N.I.VINA Co., Ltd.

Lot DV3-2.10, 2nd Floor, CT2&3 Building, Dream Town Urban, 70 street, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

Korean Manager: Mr. Lee: 038.313.1048 / mslee@nivina.com.vn

Vietnamese Staff:

Sale:  Mr. Thưởng:  097.827.0250 / thuongnt@nivina.com.vn

Technical :     Mr. Tâm : 098.179.3825/ tamnv@nivina.com.vn

    Mr. Ngọc:  098.288.1463 / ngocpm@nivina.com.vn

Email: sale3@nivina.com.vn